logopeda

 

- diagnoza logopedyczna

- terapia wad wymowy, zaburzeń mowy i komunikacji,

   takich jak opóźniony rozwój mowy, niepłynność mowy

- budowanie i wspomaganie komunikacji w autyźmie

  i afazji dziecięcej

- zajęcia wspierające rozwój mowy maluszków do 3 roku

  życia (w tym masaż logopedyczny noworodków i 

  niemowląt, trening jedzenia i picia)

- konsultacje, warsztaty dla rodziców i nauczycieli

pedagog

 

- badanie umiejętności rozwojowych dziecka do

   6 roku życia, badanie lateralizacji

- zajęcia dla sześciolatków wspierające gotowość

   szkolną

- wspomaganie w nauce czytania i pisania

- porady, warsztaty i konsultacje dla rodziców

Justyna Sojka

logopeda, oligofrenopedagog,

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ilona Poznachowska

logopeda,

pedagog spec. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

nauczyciel wychowania przedszkolnego,

założycielka gabinetu

Katarzyna Wilk

logopeda,

pedagog dziecięcy,

nauczyciel wychowania przedszkolnego

PRZEDSZKOLE.pl

- Jeśli Twoje dziecko mówi niewyraźnie, mowa rozwija się wolniej lub widzisz jakieś trudności

w komunikacji - nie czekaj. Taka sytuacja powinna być zawsze, niezależnie od wieku dziecka skonsultowana

z logopedą.

 

- Jeśli Twoje dziecko ma trudności w nabywaniu umiejętności przedszkolnych i szkolnych lub sprawia kłopoty wychowawcze - zapraszam na konsultację.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

warsztaty dla logopedów

 

- Wczesna interwencja i terapia jąkania wczesnodziecięcego

 

26.01.2019r. godz. 10.00 (sobota)

Prowadzenie mgr Aleksandra Boroń

Cena 250 zł.

Zgłoszenia mailowo do dnia 20.12.2018

 

- Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne

 

09.03.2019r. godz. 10.00 (sobota)

Prowadzenie mgr Aleksandra Kaczyńska

Cena 340 zł

Zgłoszenia mailowo do dnia 10.02.2018

zajęcia grupowe (4-osobowe)

 

- Zajęcia kierujemy do małych dzieci (2-4-latków), które mówią gorzej od rówieśników - z opóźnionym rozwojem mowy, z afazją dziecięcą, niepłynnością mowy, mową niewyraźną.

 

- Obecność na zajęciach rówieśników powoduje, że dziecko otwiera się na komunikację, czuje się pewniej, rozwija umiejętności społeczne - bardzo ważne w kształtowaniu się mowy, poza tym - po prostu dobrze się bawi:)

 

- Zajęcia logopedyczne zawierają elementy logorytmiki, terapii SI, Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, wczesnej nauki czytania wg Jagody Cieszyńskiej, pedagogiki Montessori.

 

 

NASZ ZESPÓŁ

sowkagabinet.pl

NASZ GABINET

          Gabinet SÓWKA z założenia przypominać ma przytulną salkę przedszkolną. W nowej lokalizacji zrezygnowaliśmy jednak z dużej ilości kolorów i ilustracji, które rozpraszały uwagę dzieci.

Wyposażyliśmy gabinet tak, żeby można było łączyć różne techniki terapeutyczne: wplatamy do zajęć

elementy terapii SI, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, logorytmiki, pedagogiki Montessori, treningu słuchowego.

Dla rozwoju mowy ważne są inne umiejętności - rozwój ruchowy, umiejętności manualne i samoobsługowe, postrzeganie słuchowe i wzrokowe, umiejętność zabawy a także umiejętności społeczne i emocjonalne. Prowadzimy zajęcia tak, żeby wszystkie wykorzystane ćwiczenia niosły korzyść dla rozwoju mowy dziecka a jednocześnie urozmaicały terapię logopedyczną. Takie podejście szczególnie sprawdza się w przypadku maluszków, których słaba jeszcze koncentracja uwagi wymusza dużą zmienność w trakcie zajęć.

- szereg pomocy logopedycznych niezbędnych w diagnozie, terapii

i wspomaganiu rozwoju mowy i komunikacji

- pomoce do prowadzenia ćwiczeń ogólnorozwojowych: myślenia logicznego, postrzegania wzrokowo-słuchowego, umiejętności grafomotorycznych, wczesnej nauki czytania

- sprzęt komputerowy a w nim nowoczesne programy do diagnozy

i terapii logopedycznej, badania słuchu fonematycznego

i lateralizacji, mikrofon i szeptofon

- sprzęt do ćwiczeń ruchowych, wielozmysłowych i równoważnych,

z elementami terapii SI: materac gimnastyczny, piłki rehabilitacyjne, dyski sensoryczne, platforma terapeutyczna i inne

oferujemy państwu:

profesjonalne, ciepłe i indywidualne podejście

 

doświadczenie w pracy z dziećmi

 

 

bogato i nowocześnie wyposażony gabinet

DLACZEGO "SÓWKA"???

 

- "Sowa mądra głowa", "Sówka mądra główka" - sówka to w końcu mała sowa więc dziecko sowy,

a gabinet jest dla dzieci...

"Sówka - słówka"...też...

 

ale przede wszystkim...

 

Z MIŁOŚCI DO PTAKÓW !!!

Serdecznie prosimy, aby dzieci przynosiły obuwie zmienne

oraz, aby w zajęciach uczestniczyły tylko dzieci zdrowe.

Dziękujemy:)