logopeda

 

- diagnoza logopedyczna

- terapia wad wymowy, zaburzeń mowy i komunikacji, 

  takich jak opóźniony rozwój mowy, niepłynność mowy,

  niedokształcenie mowy o typie afazji

- budowanie i wspomaganie komunikacji w autyźmie

  i afazji dziecięcej

- zajęcia wspierające rozwój mowy maluszków do 3 roku

  życia (w tym masaż logopedyczny noworodków

  i niemowląt, trening jedzenia i picia)

- terapia zaburzeń związanych z pracą mięśni

  twarzowych - zaburzenia połykania, pozycji spoczynkowej

  języka, obniżenie napięcia mięśniowego, nadmierne

  ślinienie się)

 

pedagog

 

- badanie umiejętności rozwojowych dziecka do 6 

  roku życia, badanie lateralizacji

- zajęcia dla sześciolatków wspierające gotowość

  szkolną

- wspomaganie w nauce czytania i pisania

- porady, warsztaty i konsultacje dla rodziców

PRZEDSZKOLE.pl

- Jeśli Twoje dziecko mówi niewyraźnie, mowa rozwija się wolniej, widzisz jakieś trudności w komunikacji, jedzeniu, piciu, połykaniu - nie czekaj. Taka sytuacja powinna być zawsze, niezależnie od wieku dziecka skonsultowana z logopedą.

 

- Jeśli Twoje dziecko ma trudności w nabywaniu umiejętności rozwojowych, przedszkolnych lub związanych z gotowością szkolną - zapraszam na konsultację.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komis dobrych książek dla dzieci

W trosce o kieszeń rodziców...

 

 

 

 

 

 

 

Logopeda poleca książki warte nabycia. Poleca i poleca...a rodzic kupuje i kupuje... Być może macie w domu przeczytane już

100 razy, podpierające ściany książki..? Wyceń je i przynieś do gabinetu. Stworzymy razem miejsce nabywania dobrych, używanych książek dla dzieci. Być może i Ty znajdziesz książkę która spodoba się Tobie i dziecku...

Mamy nadzieję, że to dobry pomysł:)

 

 

zajęcia grupowe (4-osobowe)

 

- Zajęcia kierujemy do małych dzieci (2-4-latków), które mówią gorzej od rówieśników - z opóźnionym rozwojem mowy, z afazją dziecięcą, niepłynnością mowy, mową niewyraźną.

 

- Obecność rówieśników powoduje, że dziecko otwiera się na komunikację, czuje się pewniej, rozwija umiejętności społeczne - bardzo ważne w kształtowaniu się mowy, poza tym - po prostu dobrze się bawi:)

 

- Zajęcia logopedyczne zawierają elementy logorytmiki, terapii SI, Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, wczesnej nauki czytania metodą globalną i sylabową, pedagogiki Montessori.

 

 

NASZ ZESPÓŁ

sowkagabinet.pl

 GABINET

          Podstawowym założeniem w naszej pracy jest połączenie profesjonalizmu z przyjaznym i ciepłym podejściem do dziecka.

Chęć udziału w zajęciach stanowi podstawę skutecznej współpracy na drodze terapeuta-dziecko-rodzic.

Gabinet z założenia przypominać ma salkę przedszkolną. W nowej lokalizacji zrezygnowaliśmy jednak z dużej ilości kolorów i ilustracji, które rozpraszały uwagę dzieci.

Wyposażyliśmy gabinet tak, żeby można było łączyć różne techniki terapeutyczne. W zależności od indywidualnych potrzeb i wieku dziecka wplatamy do zajęć elementy terapii SI, terapii ustno-twarzowej, logorytmiki, pedagogiki Montessori, treningu słuchowego, Palin PCI, nauki czytania metodą sylabową i globalną.

Rozwój mowy i komunikacji (w tym także praca mięśni ustno-twarzowych) nieodłącznie związany jest z możliwościami całego ciała - rozwojem ruchowym dużej i małej motoryki, postawy ciała, postrzegana słuchowego i wzrokowego, umiejętności zabawy a także umiejętności społecznych i emocjonalnych. Prowadzimy zajęcia tak, żeby wszystkie wykorzystane ćwiczenia niosły korzyść dla rozwoju mowy dziecka a jednocześnie urozmaicały terapię logopedyczną. Takie podejście szczególnie sprawdza się w przypadku maluszków, których słaba jeszcze koncentracja uwagi wymusza dużą zmienność w trakcie zajęć, oraz w przypadku dzieci ze złożonymi potrzebami terapeutycznymi.

- szereg pomocy logopedycznych niezbędnych w diagnozie, terapii

i wspomaganiu rozwoju mowy i komunikacji

- pomoce do prowadzenia ćwiczeń ogólnorozwojowych: myślenia logicznego, postrzegania wzrokowo-słuchowego, umiejętności grafomotorycznych, wczesnej nauki czytania

- sprzęt komputerowy a w nim nowoczesne programy do diagnozy

i terapii logopedycznej, badania słuchu fonematycznego

i lateralizacji, mikrofon i szeptofon

- sprzęt do ćwiczeń ruchowych, wielozmysłowych i równoważnych,

z elementami terapii SI: materac gimnastyczny, piłki rehabilitacyjne, dyski sensoryczne, platforma terapeutyczna i inne

oferujemy państwu:

profesjonalne, ciepłe i indywidualne podejście

 

doświadczenie w pracy z dziećmi

 

 

profesjonalnie wyposażony gabinet

DLACZEGO "SÓWKA"???

 

- "Sowa mądra głowa", "Sówka mądra główka" - sówka to w końcu mała sowa więc dziecko sowy,

a gabinet jest dla dzieci...

"Sówka - słówka"...też...

 

ale przede wszystkim...

 

Z MIŁOŚCI DO PTAKÓW !!!

Serdecznie prosimy, aby dzieci przynosiły obuwie zmienne

oraz, aby w zajęciach uczestniczyły tylko dzieci zdrowe.

Dziękujemy:)

Ilona Poznachowska

logopeda

pedagog. spec. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

nauczyciel wychowania przedszkolnego