Cennik

PRZEDSZKOLE.pl

  • Diagnoza logopedyczna z pisemną opinią  100 zł.

 

  • Zajęcia logopedyczne i pedagogiczne indywidualne  70 zł. / 50 min.

 

  • Zajęcia logopedyczne grupowe (4-osobowe) 40 zł. / 50 min.

 

  • Badanie dojrzałości szkolnej 150 zł. (100 - 120min.)

 

sowkagabinet.pl